Sambutan Kepala Sekolah

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Maha Besar Allah, Tuhan yang telah memberikan kekuatan, petunjuk dan perlindungan kepada Keluarga Besar SDN Kandangsapi 2, sehingga mampu menjalankan tugas dengan penuh amanah.

Keluarga Besar SDN Kandangsapi 2 telah berusaha dan bekerja dengan penuh dedikasi serta perjuangan dalam mewujudkan idealisme agar dapat memberikan manfaat maksimum bagi kemajuan pendidikan pada umumnya, peningkatan layanan pendidikan bagi siswa-siswi SDN Kandangsapi 2 pada khususnya. Kerja keras untuk mewujudkan idealismenya di satu sisi, dan menghadapi himpitan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang merambah dunia  pendidikan di sisi yang lain, memang bukan hal mudah di atasi. Namun hanya karena bimbingan Allah yang selalu menjaga kebersihan niat seluruh Keluarga Besar SDN Kandangsapi 2 Kota Pasuruan sehingga semua pekerjaan ini dapat diselesaikan.

Yang terakhir, Keluarga Besar SDN Kandangsapi 2 merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk mohon maaf kepada putra-putri kami para siswa SDN Kandangsapi 2, karena kami belum mampu mempersembahkan hasil kerja yang maksimal, memenuhi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari kerja kami. Namun kami terus berharap semoga mereka kelak menjadi manusia yang lebih berkualitas dan lebih baik dalam mengelola negeri ini dibanding kami para pendahulunya. Aamiin.

Wassalaamu’alaikum, Wr. Wb.

 

Kepala Sekolah,

Mauludy, S.Pd.SD